De stichting beschermde samenleving bouwt voort op de diversiteit van individuen, families, gemeenschappen en naties die levensbevestigend, veilig en vrij zijn om hun geloof, cultuur en tradities na te leven. Het biedt bescherming tegen globale organisaties en ideologieën die de fysieke, biologische en morele grenzen willen afschaffen.

Zou je graag de geschapen wereld doorgeven zoals onze voorouders dat aan ons hebben achtergelaten?
Geloof je dat de natuur kan worden beschermd als we haar wetten gehoorzamen?
Geloof je dat de basis van elke samenleving wordt gevormd door het gezin, dat gebaseerd is op het huwelijk van een man en een vrouw en de kinderen die ze baren?
Geloof je dat het gezin een ondersteunende kracht heeft?
Wil je dat naties zelf kunnen beslissen hoe ze willen leven?
Ben je trots op je nationale identiteit?
Wil je vrij je geloof te beoefenen?
Geloof je in eeuwige waarden?
Denk je ook dat het leven begint bij de bevruchting?
Vind je ook dat ouders het recht hebben om hun kinderen op te voeden volgens hun morele overtuiging?
Vorige slide
Volgende slide

Hoe wij werken?

De stichting verbindt en brengt instellingen en andere rechtspersonen met een gelijkaardige geest en missie in een wereldwijde netwerk. In het geval van andere stichtingen vooral door onderlinge samenwerking en door technische en financiële ondersteuning van andere organisaties. Om het bovenstaande te bereiken voert de stichting ook donatiedistributieactiviteiten uit volgens het basisdoel. Het bereik van de stichting is internationaal.

Onze doelen:

De stichting beschermt:

WE ZIJN HIER:

Klik op de kaart om deze in te schakelen

Over ons:

De stichting beschermde samenleving (hierna SBS) is een niet-gouvernementele, non-profit belangenorganisatie opgericht in 2021. SBS – een stichting gevestigd in Hongarije – neemt actief deel aan het behoud en wereldwijde verspreiding van het beschermde, veilige, vrije en vreedzame sociale model dat gebaseerd is op traditie.

Manifest:

Wij, de oprichters van de stichting beschermde samenleving, geloven dat de geschapen wereld in stand kan worden gehouden door de traditie van onze voorouders te volgen en door te geven. Wij geloven, dat de orde die ontstaat van de wetten van de Schepper, de eeuwige waarden, de universele menselijke cultuur moeten onder alle omstandigheden beschermd, behouden en verrijkt worden. De gemeenschap, het gezin, de natie zijn de banden die de basis van het leven vormen, zowel op individueel als op sociaal vlak. We verzetten ons tegen krachten die traditionele waarden agressief aanvallen en de orde fundamenteel willen ondermijnen. Wij geloven dat we, gewapend met de kracht van geloof en liefde, met de zuiverheid van de ziel en de spirituele kennis geworteld in traditie, in staat zijn om te zegevieren over materialistische krachten die hun heerschappij openlijk en gewelddadig proberen te verspreiden door hun economische, informatie en politieke macht.

Wie we zijn?

Voorzitter:

László Földi

geheime dienst deskundige
voorzitter

Members of the Board of Trustees:

Anett Szabó​

journalist, editor-presenter ​

Andrea Földi-Kovács​

journalist, TV presenter​

Zsolt Kovács​

TV editor​

Oprichters :

Zoltán Moys

writer, director, producer
oprichter

Árpád Szakács

journalist, book publisher (links)
oprichter